โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

ตรวจสอบผลการเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รหัสประจำตัวนักเรียน
วัน/เดือน/ปีเกิด
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 28/09/2566
people

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

246 คน

badge

จำนวนครูผู้สอน

97 คน