โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

ตรวจสอบผลการเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รหัสประจำตัวนักเรียน
วัน/เดือน/ปีเกิด
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 04/03/2567
people

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

245 คน

badge

จำนวนครูผู้สอน

99 คน