โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

ตรวจสอบผลการเรียน

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา

รหัสประจำตัวนักเรียน
วัน/เดือน/ปีเกิด
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 06/10/2565
people

จำนวนนักเรียนทั้งหมด

254 คน

badge

จำนวนครูผู้สอน

95 คน